Zvolte si možnost investovat do svého zdraví...

novinky
Sledujte aktuální dění spojené se zdravotnickou reformou a získejte přehled o novinkách, které pacientům přináší lékařský nadstandard.
CO JE LÉKAŘSKÝ NADSTANDART
Získejte informace o tom, co je lékařský nadstandard a zjistěte, jaké možnosti a výhody zdravotnická reforma přináší pacientům.
Kontakt
SOVA NET, s.r.o. Křenová 52 Brno, 602 00 Česká republika info@sovanet.cz
Blog
Zjistěte, co se pojí se zdravotnickou reformou, jak si vyložit některá legislativní opatření nebo jaké úkony patří do lékařského nadstandardu.

Novinky

Blog a zdravotní nadstandard

Sledujte aktuální dění spojené se zdravotnickou reformou a získejte přehled o tom, co se děje v oblasti zdravotnictví a zdravotní péče nebo co za novinky nabízí zdravotní nadstandard pacientům. Nejvíce informací naleznete v sekci zdravotní nadstandard . Najdete zde popis toho...
12. 06.

Blog a zdravotní nadstandard

Sledujte aktuální dění spojené se zdravotnickou reformou a získejte přehled o tom, co se děje v oblasti zdravotnictví a zdravotní péče nebo co za novinky nabízí zdravotní nadstandard pacientům.

  • Nejvíce informací naleznete v sekci zdravotní nadstandard. Najdete zde popis toho nejdůležitějšího, co se zdravotním nadstandardem souvisí - výpis možností nadstandardní péče.
  • Na blogu si můžete přečíst komentáře k dění v oblasti zdravotnictví, případně postřehy, jež vám pomohou lépe se rozhodnout, do jakých rukou svěříte péči o své zdraví.

Napište nám, co vás zajímá

V případě, že byste se chtěli dozvědět o lékařském nadstandardu více a prozatím jste požadované informace na webu nenašli, napište nám, co vás zajímá. Na základě vašich doporučení připravíme články, komentáře nebo souhrnné informace k danému tématu nebo oblasti.

Kontakt

SOVA NET, s.r.o.

Křenová 52 Tel.: +420 543 255 536
Brno, 602 00 E-mail: info@sovanet.cz
Česká republika Web: www.sovanet.cz

facebook twitter

Napište nám, co vás zajímá

V případě, že byste se chtěli dozvědět o lékařském nadstandardu více a prozatím jste požadované informace na webu nenašli, napište nám, co vás zajímá. Na základě vašich doporučení připravíme články, komentáře nebo souhrné informace k danému tématu nebo oblasti.


Blog

Zdravotní nadstandard v praxi

Přestože termín zdravotní nadstandard zní velmi komplikovaně, až děsivě, v podstatě je velmi jednoduché poznat, jakých zdravotních služeb se týká a jakých ne. Předně nemusíte mít strach, že by se standardní zdravotnická péče hrazená pojišťovnou rovnala péči horší, nebo dokonce nedostatečné . Co...
12. 06.

Zdravotnická reforma má ochránit hlavně pacienty

Na počátku roku 2012 přišel ministr zdravotnictví Leoš Heger s novými reformními zákony, jejichž hlavním cílem je modernizace českého zdravotnictví v souladu s vývojem medicíny a především pak změna postavení pacienta. Přistupuje se k novelizaci zákonů o zdravotnictví definovaných v 60....
12. 06.

Zdravotní nadstandard v praxi

Přestože termín zdravotní nadstandard zní velmi komplikovaně, až děsivě, v podstatě je velmi jednoduché poznat, jakých zdravotních služeb se týká a jakých ne. Předně nemusíte mít strach, že by se standardní zdravotnická péče hrazená pojišťovnou rovnala péči horší, nebo dokonce nedostatečné. Co si tedy ale pod pojmem zdravotní nadstandard představit?

Možnost výběru

Zdravotní služby, které mohou být označovány jako nadstandard, stanovuje Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím vyhlášky. Prvních osmnáct zákroků, jež se objevily roku 2012, se pak týká nitroočních čoček, očkovacích vakcín a sádrových dlah. Připojili se tak ke stávajícím službám, které byly pacientem hrazené už dříve, jako například využití jednolůžkového nadstandardního pokoje, přístrojová lymfodrenáž, video plodu a mnoho dalších. Rozdělení na standardní a nadstandardní péči se může objevit všude tam, kde lze zdravotnickou službu poskytnout více než jedním způsobem . Zásadní podmínkou těchto způsobů však je, aby měly stejný léčebný účinek.

V čem se liší?

Takzvaný “standard” tedy základní varianta zákroku je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Proti tomu stojící “nadstandard” tedy ekonomicky náročnější varianta, je zpravidla dražší a zdravotní pojišťovna ho hradí pouze částečně. Pokud se pacient rozhodne pro zdravotní nadstandard, bude muset uhradit rozdíl mezi skutečnou cenou zákroku a výší odpovídající úhradě za variantu  základní.

O tom, zdali se na zákrok vztahuje případná nadstandardní péče, informuje pacienta ošetřující lékař.Každé zdravotnické zařízení, které nadstandardy poskytuje, má navíc povinnost zveřejnit jejich ceník ve svých prostorách a na místě přístupném veřejnosti. 

Získané výhody

Proč využít zdravotní nadstandard, když je léčebný účinek totožný se základní variantou zákroku? Například kvůli osobnímu pohodlí, nebo snadnější rekonvalescenci. V případě nadstandardního jednolůžkového pokoje jsou výhody patrné na první pohled. Ačkoliv očkovací vakcíny obsahují stejnou ochrannou látku, nadstandardní vakcíny jsou zpravidla snášeny daleko lépe, než standardní. Fixační sádrové dlahy spadající pod zdravotní nadstandard pak mají nižší hmotnost a jiné vlastnosti materiálu, které u klasických sádrových dlah chybí.

Zdravotnická reforma má ochránit hlavně pacienty

Na počátku roku 2012 přišel ministr zdravotnictví Leoš Heger s novými reformními zákony, jejichž hlavním cílem je modernizace českého zdravotnictví v souladu s vývojem medicíny a především pak změna postavení pacienta. Přistupuje se k novelizaci zákonů o zdravotnictví definovaných v 60. letech minulého století, které již nebyly vyhovující. Pacientova účast na lékařské péči přestává být pouze pasivní a vzhledem k jeho nárokům a přidělenému objemu peněz ze systému zdravotního pojištění, by novou praxí měl být zájem zdravotnických zařízení o každého jednotlivého pacienta.

První vlna reforem

Celá řada předpisů zdravotnické reformy vešla v platnost v 1. dubna 2012 a zahrnuje mnoho legislativních kroků, upravujících například nároky pacienta, práci pojišťoven nebo pacientovu spoluúčast na vlastní léčbě.

Nejdiskutovanějším krokem se stala bezesporu novela o zdravotním pojištění zabývající se možností pacienta zvolit si nadstandardní lékařskou péči, zvýšením poplatku za ošetřovací den ve zdravotnickém zařízení, zpřesněním nároků pojištěnce a jeho pohybem mezi pojišťovnami.

I když média často naznačovala pravý opak, reforma zdravotnictví se nezabývá pouze problematikou lékařského standardu a nadstandardu, ale zásadním způsobem mění postavení pacienta ve vztahu k ošetřujícímu lékaři a nárok na absolutní informovanost ohledně jeho zdravotního stavu.

Zákon o zdravotních službách také konečně definuje, v právním řádu často používaný avšak  dosud nedefinovaný, pojem zdravotnické zařízení.

Vstupujeme do druhé fáze

Ministerstvo zdravotnictví ČR v současné době intenzivně pracuje na další fázi reformy českého zdravotnictví. Tato fáze by měla přinést osm novelizací a čtyři zcela nové zákony, které vstoupí v platnost pravděpodobně na začátku roku 2013.

Druhá vlna se zaměří na spravedlivější přerozdělení pojistného na veřejné zdravotní pojištění, zpřísnění reklamy na léčiva, či na práva pacientů na náhradu prostředků na péči čerpanou v jiné zemi EU.

V následujících třech letech by se měla rozsáhlá zdravotnická reforma zabývat změnou podmínek pro transplantace orgánů, rušením nemocničních lůžek či registrům výdeje léků s omezením. Kromě důrazu na pacienta je jejím hlavním cílem zamezit plýtvání penězi. Jedná se tak bezesporu o nejobsáhlejší úpravu zdravotnictví za posledních 50 let.